Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Mária Légió

Bemutatkozás

Eredete

Egy kép Szűz Máriáról, aki kék és fehér ruhában egy felhőn áll Írországban, Dublinban 1921. szeptember 7-én, Szűz Mária születésnapjának előestéjén alapította néhány személy, akik valami nagyot akartak tenni Jézusért. Az alapítók az Egyház harcát szemlélve, a Római Birodalom hadseregének nevét és kifejezéseit alkalmazták magukra. A Mária Légió serege és fegyverei azonban nem e világból valók. Az alapítástól eltelt időszakban Földünk minden részén elterjedt ez a katolikus világi lelkiségi mozgalom. Így hazánkban is újra működik 1989 óta. A Mária Légiót az elmélyülést kereső, hitüket megélni és továbbadni kívánó emberek hozták létre. A mozgalom lényege a felismerés: „ahogy Mária adta a világnak Jézust, úgy kell nekünk is mindennap megmutatnunk Őt az embereknek.”

Célja

Mint ahogy minden keresztény embernek is célja kell, hogy legyen: Isten dicsőítése a tagok megszentelődése által. Ezt a Légióban imádsággal és légiós munkavégzéssel érjük el. Arra törekszünk, hogy ez a munkánk lehetőleg apostolkodás legyen, heti rendszerességgel. Célja, a plébános munkájának segítése.

Lelkisége

A Grignon Szent Lajos Mária által tanított Tökéletes Mária tisztelet, amelyet többek között II. János Pál pápa is eredményesen gyakorolt. Ennek lényege a Szűzanyának való teljes önátadottságunk, amely által a legkönnyebben, a legbiztosabban, a leggyorsabban és legtökéletesebben Jézus Krisztushoz hasonlóvá válunk, és övéi leszünk, azaz megszentelődünk.

Ki lehet a Mária Légió tagja?

Mindenki alkalmas a légiós munkára, ha egyházilag rendezett életet él: római vagy görög katolikus, rendszeresen töltekezik a szentségek kegyelmi erejéből, magánélete rendezett.

Szobiak

Egyházközségünkben a Mária Légió 2012. július 14-én alakult. Praesidiumunk, vagyis csoportunk 10 tagból áll. Összejöveteleket hetente egyszer tartunk, minden szombaton az esti szentmise után. Három fő pillére az imádság, lelki olvasmány és a munkavégzés. Minden ülés Szentlélekhívással és a Rózsafüzér elimádkozásával kezdődik. Ezt követi a kézikönyvből való felolvasás. Utána megbeszéljük a héten elvégzett munkát.

Feladataink közé tartozik

  • plébánia és templom körüli munkák elvégzése
  • takarítás
  • zarándokok fogadása, agape
  • betegek látogatása
  • felolvasás a szentmiséken
  • temetői sírok, útszéli keresztek gondozása
  • keresztút járás megszervezése (nagyböjtben)
  • elsőszombati rózsafüzér imádság
  • lelkigyakorlat
Kép egy Máriát ábrázoló érme két oldaláról

Testvéreink az Idősek Otthonába látogatnak minden hét szerdáján és közösen imádkoznak a bentlakókkal. Keresztúti zarándoklatot szervezünk Márianosztrára. Imádkozunk hazánkért és a betegekért.
Nagy szeretettel várjuk azokat a testvéreinket, akik úgy érzik, hogy szívesen belépnének Mária hadseregébe. Üléseink nyitottak.

Mária Légió elnöke:
Némedi Józsefné Erzsike, +36 (30) 523-0834

Bővebb információ: www.marialegio.hu