Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Aktualitások

Misenaptár

Szob Ipolydamásd
Február 21. vasárnap
Nagyböjt I. Vasárnap
9.00 Rusznyák Béláné Anna évford.
Szép Gyuláné Papp Anna évford.
15.00
Február 25. csütörtök 17.00 Szentségimádás
Február 26. péntek 18.00 Halotti vesperás
Február 28. vasárnap
Nagyböjt II. Vasárnap
9.00 Mácsai József és felesége Fekete Veronika
évford.
15.00

A SZOBI PAZSICZKY ORGONA MEGMENTÉSÉÉRT

Tájékoztatás a templom orgonájának felújításával és a szobi katolikus egyházközség anyagi helyzetével kapcsolatban
A Pazsiczky orgona története
A Pazsiczky orgona képei
J.S. Bach: c-moll kis prelúdium (BWV 934)

Adományokat

  • a szobi Római Katolikus Plébánia 10700323-49934603-51200002 számú számlájára várjuk. Átutalás közleményrovatában jelezni kérjük: Szobi Pazsiczky orgona megmentéséért
  • Személyesen vagy postai úton pedig a szobi Plébániahivatalban lehet befizetni az adomány összegét (2628 Szob, Szent László út 1.)

Kérjük, segítsék az orgona megújítását!

Következő vasárnap

  • A felolvasást a I-es csoport, a takarítást is az I-es csoport végzi. A beosztás az előtérben a faliújságon olvasható.
  • Ipolydamásdon 15.00 órától igeliturgia lesz.

Hittanosok jelentkezzenek a sekrestyében

A hittanosok a szentmise után jelentkezzenek a sekrestyében!

Szentmisén maszkviselés és távolságtartás

Szentmisén viseljünk maszkot és tartsuk a távolságot!

Imádkozzuk a keresztutat

Nagyböjt péntekjein 18.00 órától a templomban, vasárnapjain 15.00 órától a Kálvárián imádkozzuk a keresztutat. Jövő pénteken a halotti vesperás miatt a keresztúti imádkozás kezdete 17.30 óra.

Száraz-élelmiszer adomány

Aki támogatni tudja a helyi karitász munkáját, az kérjük száraz-élelmiszer adományát a Szent Antalnál kihelyezett kosárba, pénzadományát a Szent Antal perselybe tegye!

Imaóra

Az imacsoport naponta 16.00 órától a templomban tartja imaóráját, melyre hívja a testvéreket.

Köszönet

A múlt vasárnapi persely 24.415.- Ft volt.

Megszentelt gyertya

Hátul a kisasztalról megszentelt gyertya vihető. Az adományokat a felette lévő fali perselybe kéri a karitász.

Temetőnyilvántartás

Sírok 2017-es jegyzéke

  • a piros a még rendezetlen sír
  • a fekete a rendben lévő, mellette megtalálható a lejárat éve
  • a zöld a lemondott sírok
  • a lila pedig a díszsírok (egyház gondozásában lévő)