Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Aktualitások

Misenaptár

Szob Ipolydamásd
Február 22. szombat
Szt. Péter székfoglalása
18.15 Bánkúti tanár úr lelki üdvéért
Február 23. vasárnap
Évközi 7. Vasárnap
9.00 Vilics Ernő évford.
Vilics, György és Lázár család
elhunytjaiért
7.45
Február 26. szerda
Hamvazószerda
19.00! Egyházközösségünk lelki megújulásáért
Február 27. csütörtök 18.00 Zsibai család elhunyt tagjaiért
szentségimádás
Február 28. péntek 7.00 Szülőkért
Február 29. szombat 18.15 Gabriella és Márta unokatestvérekért
Március 1. vasárnap
Nagyböjt 1. Vasárnapja
9.00 Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért 7.45
 • Hétfőn 16.00 órától rózsafüzér imádkozást tartunk a templomban.
 • Szerdán 9.00-12.00 óra között plébánosi fogadóórák.
 • Pénteken 16.30 órától énekkari próba a plébánián.
 • Szombaton 16.00 órától bérmálkozási felkészítő a plébánián.
 • Páros szombatokon 19.00 órától ifiklub a plébánián.

A SZOBI PAZSICZKY ORGONA MEGMENTÉSÉÉRT

Tájékoztatás a templom orgonájának felújításával és a szobi katolikus egyházközség anyagi helyzetével kapcsolatban
A Pazsiczky orgona története
A Pazsiczky orgona képei
J.S. Bach: c-moll kis prelúdium (BWV 934)

Adományokat

 • a szobi Római Katolikus Plébánia 10700323-49934603-51200002 számú számlájára várjuk. Átutalás közleményrovatában jelezni kérjük: Szobi Pazsiczky orgona megmentéséért
 • Személyesen vagy postai úton pedig a szobi Plébániahivatalban lehet befizetni az adomány összegét (2628 Szob, Szent László út 1.)

Kérjük, segítsék az orgona megújítását!

Hamvazószerda

Szerda Hamvazószerda, szigorú böjt! A szentmise 19.00 órakor kezdődik. Szentmisében hamvazkodás.

Elmarad

Szerdán elmarad a Mária-légió imaórája és a felnőtt katekézis is.

Papnevelés támogatása

Aki támogatni szeretné a papnevelést, az az adományát február végéig a gyóntatószéknél lévő fali perselybe dobja. Isten fizesse meg!

Keresztút

Nagyböjt péntekjein 18.00 órától a templomban, vasárnapjain 15.00 órától a kálvárián imádkozzuk a keresztutat. Hívjuk és várjuk a testvéreket!

Gyűjtés

A böjt a lemondás időszaka. Amiről a hívek lemondanak (tartós élelmiszer, pénzt) a karitász a Szent Antalnál kihelyezett kosárba gyűjti és szétosztja a rászorultak közt. Isten fizesse meg!

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

A NEK-re továbbra is várjuk a jelentkezőket. A hírlevelünkön folyamatos tájékoztatást adunk a programokról, a következő heti hírlevélen Európa legnagyobb passiójátékáról olvashatnak a testvérek.

Szentségimádás iskolája

Szintén a NEK iránymutatásához kapcsolódva március 19. csütörtöktől 12 alkalmas Szentségimádás iskoláját tartunk templomunkban. Minden csütörtökön 18.00 órától a szentmise, vagy az igeliturgia után Szentségimádás iskolája, majd vezetett szentségimádás lesz. Szánjuk rá ezt a 12 hetet és minél nagyobb létszámban találkozzunk Jézussal ezeken az alkalmakon is! Jelentkezési határidő március 1. Jelentkezni szóban, e-mailben, telefonon, az irodán illetve a kisasztalra kihelyezett papírlapon lehet.

Mi a szentségimádás iskolája?

Röviden: 12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: „Mester, taníts minket imádkozni!” Te is biztosan szívesen beszélgetnél Istennel, szívesen lennél vele kapcsolatban, de a kommunikáció nem is olyan könnyű. Az istenkapcsolat fejlődésében ad segítséget a szentségimádás iskolája.

12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak. Ha Te is szeretnéd megtanulni ezt a fajta kommunikációt, ha vágysz arra, hogy meghalld Isten szavát, ha mélyebb kapcsolatot szeretnél kialakítani Jézussal, az Isten Fiával, akkor a szentségimádás iskoláját Neked találták ki.

Hogyan épül fel egy-egy alkalom?

1. Ének

Minden alkalmat énekkel kezdünk, melyeknek szövegét kinyomtatva megkapják a testvérek.

2. Előadás

A 12 találkozásnak más-más témája van, a szentségimádás különböző aspektusait mutatja be. Ezek élőszóban és vetített formában kerülnek bemutatásra.

3. Szentségimádás

Az előadás után egy szentségi énekkel kihelyezzük az Oltáriszentséget, majd csendes szentségimádás kezdődik. Kezdetben csak 15 perc, amit fokozatosan növelünk. Az utolsó alkalmakkor 25-30 perc is lehet.

Az előadások témája

 1. Jézus valóságos jelenléte az Eucharisztiában
 2. Tanuljunk imádkozni Mártától és Máriától
 3. A kérő imádság, a hit és a remény
 4. Imádás, dicsőítés és hálaadás
 5. Isten irgalmas szeretete
 6. Az Atya szeretete
 7. A Szentlélek, aki Urunk és éltetőnk
 8. Isten jelenlétében élni
 9. Isten Igéje
 10. Mária
 11. Jézus szíve és az Eucharisztia
 12. Eucharisztia és misszió

Temetőnyilvántartás

Sírok 2017-es jegyzéke

 • a piros a még rendezetlen sír
 • a fekete a rendben lévő, mellette megtalálható a lejárat éve
 • a zöld a lemondott sírok
 • a lila pedig a díszsírok (egyház gondozásában lévő)