Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Aktualitások

Misenaptár

Szob Ipolydamásd
Május 30. szombat
templomban
18.00 Szülőkért, testvérért
Május 31. vasárnap
Pünkösdvasárnap
templomban
9.00 Egyházközségünk élő és elhunyt tagjaiért 7.45
Június 1. hétfő
Pünkösdhétfő
online
7.00
Június 2. kedd
online
7.00
Június 3. szerda
online
7.00
Június 4. csütörtök
online
7.00 Hazánkért
Június 5. péntek
online
7.00
Június 6. szombat
Elsőszombat
templomban
18.00 Hálából Szűz Mária tiszteletére
Moravek József és Petróczi János évford.
Június 7. vasárnap
Szentháromság Vasárnapja
templomban
9.00 Élő Leventéért 7.45
  • Szentmisék online nézhetők az „Ifjúsági lelkész váci egyházmegye” Facebook oldalon.
  • Szerdán 18.00 órától felnőtt katekézis (telefonos).

A SZOBI PAZSICZKY ORGONA MEGMENTÉSÉÉRT

Tájékoztatás a templom orgonájának felújításával és a szobi katolikus egyházközség anyagi helyzetével kapcsolatban
A Pazsiczky orgona története
A Pazsiczky orgona képei
J.S. Bach: c-moll kis prelúdium (BWV 934)

Adományokat

  • a szobi Római Katolikus Plébánia 10700323-49934603-51200002 számú számlájára várjuk. Átutalás közleményrovatában jelezni kérjük: Szobi Pazsiczky orgona megmentéséért
  • Személyesen vagy postai úton pedig a szobi Plébániahivatalban lehet befizetni az adomány összegét (2628 Szob, Szent László út 1.)

Kérjük, segítsék az orgona megújítását!

Lehetséges a nyilvános szentmise

Püspöki rendelkezés alapján május 18-tól lehetséges nyilvános szentmisét tartani. Egyházközségünkben az átmeneti időszak alatt hétfőtől péntekig még online misét tartunk.

A szombati előesti és vasárnapi szentmise már a templomban lesz. Ipolydamásdon a vasárnapi szentmise kezdete 7.45.

A Váci Egyházmegyében 2020. május 18. hétfőtől kezdve hétköznapi és vasárnapi szentmisék tarthatók hívek jelenlétével. Az átmeneti időszak alatt a misék visszaállításának az ütemezése püspöki rendelkezés alapján a felelős lelkipásztorokra van bízva.

Nyomatékosan kérjük az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat - vagy hozzátartozóik között van, olyan aki veszélyeztett - saját és mások érdekében fontolják meg a misén való személyes részvételt. A többiek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel ismét kötelező, az erre vonatkozó korábbi felmentés megszűnik.

A padokban való elhelyezkedésnél is vegyük figyelembe a kötelező távolságtartást!

Áldozásnál tartsuk meg a 2 m távolságot, a higiénés előírásokat.

Kérjük a testvéreket, hogy középen jöjjenek a szentáldozáshoz és a fal mellett menjenek vissza helyeikre.

Szájmaszk viselése ajánlott.

A békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges.

Csak kézbe áldozás lehetséges (egy szín alatt).

Perselyezés a mise végén az állóperselybe történik.

Gyóntatás lehetséges, előre egyeztetett időpontban, az oratóriumban a szentmise előtt.

Keresztelés, temetés szűk családi körben, betartva a higiénés előírásokat és a távolságtartást. Temetésnél továbbra is a szabadtéri ravatalozást részesítjük előnybe.

A 200 fő feletti szabadtéri misék nincsenek engedélyezve.

Háznál betegellátás csak halálveszély esetében lehetséges, így az elsőpénteki beteglátogatásokat még nem állíthatjuk vissza.

Más liturgikus és közösségi alkalmak a járványügyi előírások betartásával lehetségesek.

Mindenben tartsuk be az állami előírásokat!

Szentmiseszándékok

Szentmiseszándékok előjegyzése kérhető a 06-30-482-0414-es telefonon, vagy a plebaniaszob@gmail.com e-mail címen.

Egyházi hozzájárulások

Egyházi hozzájárulásokat, adományokat, misestólákat illetve a perselyadományaikat a Római Katolikus Plébánia Szob 10700323-49934603-51100005 bankszámlaszámra kérjük utalni. Isten fizesse meg azoknak, akik már eddig ezt megtették.

Aktualitások

Az aktualitásokat itt, ill. a Szent László Plébánia Szob Facebook oldalán olvashatják a testvérek.

Trianoni békediktátum 100 éves évfordulója

Június 4-én, csütörtökön 16.30-kor 100 másodpercre megszólalnak harangjaink a trianoni békediktátum 100 éves évfordulója alkalmából. A harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért és a keresztény hit védelmében, kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás évéhez.

Tamás atyát más plébániára helyezik

2020. augusztus 1-től Marton Zsolt megyéspüspök úr Bezák Tamás atyát más plébániára helyezi, és a szobi egyházközség, valamit a hozzá tartozó ipolydamásdi fília szervezését Medgyes Tibor diakónusra bízza, feladatát Izrael Pál letkési plébánossal egyeztetve végzi. Szolgálatukra Isten áldását és a Kedves Hívek imádságát továbbra is kérjük!

Temetőnyilvántartás

Sírok 2017-es jegyzéke

  • a piros a még rendezetlen sír
  • a fekete a rendben lévő, mellette megtalálható a lejárat éve
  • a zöld a lemondott sírok
  • a lila pedig a díszsírok (egyház gondozásában lévő)