Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Aktualitások

Misenaptár

Október 22. szombat 18.00 Gaál Miklós évford.
Október 23. vasárnap
Évközi 30. Vasárnap
9.00 Serfőző Józsefné Mária évford.
Október 25. kedd 18.00 Gyarmati Éva évford. (k.n.)
Október 26. szerda 7.00
Október 27. csütörtök 17.30
18.00
csendes szentségimádás
Október 28. péntek 7.00 Nagyszülőkért (k.n.)
Október 29. szombat
Utolsószombat
18.00 Herr György
Palik István
Véber Lajos
Szabó Józsefné Szalai Ilonas
Laki Jánosné Erzsébet édesanyáért
Október 31. vasárnap
Évközi 30. Vasárnap
9.00 Rácz Barnabás évford.
Vitéz Simon József, Zsibrita János
és családtagjaik
  • Szerdán 17.00 órától a Mária Légió tartja imaóráját.
  • Szerdán 18.00 órától felnőtt katekézis a plébánia tanácstermében.

Gyűjtés

Vasárnap, 23-án az országos gyűjtés a missziók javára történik.

Októberi rózsafüzér

Októberi rózsafüzér időpontjai az ajtón kifüggesztve megtalálhatók.

Temető takarítás

Amíg az időjárás engedi, folytatjuk a temetőben a bozótirtást.

Köszönet

Köszönjük a Pálos 70 zarándokok fogadásánál nyújtott segítséget és a süteményeket!

Mindenszentek ünnepe - november 1.

Az ünnep rövid története:

Mai formájában is több, mint ezeréves ünnep ez, eredetében és jelentésében pedig visszamegy az első keresztény századokra. Minden nép mindenkor tiszteletben tartotta nagyjait és elődjeit. A hajdani rómaiaknál az ünneplés és tisztelet legnagyobb foka volt, hogy őseiknek és hőseiknek isteni és félisteni címeket adományoztak, akiknek aztán szobrot emeltek, esetleg szentélyt állítottak fel. Marcus Agrippa az összes istenek tiszteletére templomot építtetett Kr.e. 27-ben, s a felépült szentélyt Pantheonnak nevezték el. Itt mutattak be áldozatot az összes istenek tiszteletére.

A keresztények természetesen csak az egy igaz Istent imádták, s távol tartották magukat a bálványimádó szokásoktól. Ezért többen életükkel fizettek. Sok ezren haltak meg hitükért csak Róma városában, az első századokban. A vértanúkat az élők hősöknek tartották, és tisztelték őket. Elsősorban ők voltak méltók a feltámadt Krisztust, az égi Bárányt kísérni a mennyei Jeruzsálemben, hiszen ők vértanúhalálukban, véres életáldozatukban lettek Krisztushoz hasonlóvá. Ünnepük, az összes mártírok ünnepe a húsvéti időszakban volt, a húsvét utáni pénteken. (Péntek Jézus szenvedésének és halálának a napja!) IV. Bonifác pápa 610. május 13-án keresztény templommá szentelte fel a Pantheont, a keresztény mártírok tiszteletére, „Sancta Maria ad Martyres” címmel. IV. Gergely pápa (827-844) helyezte át az ünnepet november 1-jére, amely lassanként az összes szentek ünnepévé vált.

Az ünnep célja, hogy az összes szentet – nemcsak azokat, akiket az Egyház hivatalosan szentnek nyilvánított – közös napon ünnepeljük. Az ünnepi mise könyörgése ki is nyilvánítja: „Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat”.

Temetőnyilvántartás

Sírok 2015-ös jegyzéke

  • a piros a még rendezetlen sír
  • a fekete a rendben lévő, mellette megtalálható a lejárat éve
  • a zöld a lemondott sírok
  • a lila pedig a díszsírok (egyház gondozásában lévő)