Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Aktualitások

Misenaptár

Szob Ipolydamásd
December 5. vasárnap
Advent 2. Vasárnapja
9.00 Brulich István évford.
Élő család életére kérjük Isten áldását
15.00
December 8. szerda 6.00 Roráte
December 9. csütörtök 17.00 Szentségimádás
December 12. vasárnap
Advent 3. Vasárnapja
Gaudete-vasárnap
9.00 Hajdú Jenő apát lelki üdvéért
Szülőkért, testvérekért
Hegyi család élő és elhunyt tagjaiért
15.00

A SZOBI PAZSICZKY ORGONA MEGMENTÉSÉÉRT

Tájékoztatás a templom orgonájának felújításával és a szobi katolikus egyházközség anyagi helyzetével kapcsolatban
A Pazsiczky orgona története
A Pazsiczky orgona képei
J.S. Bach: c-moll kis prelúdium (BWV 934)

Adományokat

  • a szobi Római Katolikus Plébánia 10700323-49934603-51200002 számú számlájára várjuk. Átutalás közleményrovatában jelezni kérjük: Szobi Pazsiczky orgona megmentéséért
  • Személyesen vagy postai úton pedig a szobi Plébániahivatalban lehet befizetni az adomány összegét (2628 Szob, Szent László út 1.)

Kérjük, segítsék az orgona megújítását!

Következő vasárnap

  • A felolvasást a IX-es csoport, a takarítást a II-es csoport végzi. A beosztás az előtérben a faliújságon olvasható.
  • Ipolydamásdon 15.00 órától szentmise lesz.
  • Az Adventi koszorú harmadik gyertyáját a felnőtt katekézis tagjai gyújtják meg.

Hittanosok jelentkezzenek a sekrestyében

Hittanosok a szentmise után jelentkezzenek a sekrestyében!

Roráte

Adventben szerdánként 6.00 órától roráte igeliturgia.

Elsőáldozók felkészítése

Szerdánként 16.00 órától a plébánián elsőáldozók felkészítése.

Felnőtt katekézis

Szerdán 17.00 órától felnőtt katekézis a plébánia tanácstermében.

Szentségimádás

Csütörtökön szentségimádás 17.00 órától.

Gitáros énektanulás

9-én csütörtökön a plébánia nagytermében gitáros énektanulás a hittanosoknak.

Énekkari próba

Péntekenként 17.00 órától énekkari próba.

Köszönet

Múlt heti persely 28.715.- Ft volt.

Imacsoport

Az imacsoport továbbra is hívja és várja a testvéreket, naponta 17.00 órától a templomba.

Maszk viselése kötelező

November 1-től a szentmiséken és egyéb templomi alkalmakon a maszk viselése kötelező. A békeszertartás kézfogás nélkül, a szentáldozás kézbe történik.

Tartós élelmiszert gyűjtés

Advent első vasárnapjától december 20-ig a karitász tartós élelmiszert gyűjt a Szent Antalnál kihelyezett kosárba. Aki pénzadománnyal segítene a szobi rászorultak élelmezésében, az a Szent Antalnál lévő fali perselybe tegye a rászánt összeget.

Gyónási lehetőség

Továbbra is gyónási lehetőség van a vasárnapi szentmisék előtt és után, valamint 19-én 8.00 órától a szentmise alatt is folyamatosan.

Váci Civitas Szimfonikus Zenekar koncertje

December 11-én 18.30-tól a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar fúvós szekció adventi koncertet ad templomunkban. Mindenkit szeretettel várnak!

Temetőnyilvántartás

Sírok 2021-es jegyzéke

  • a piros a még rendezetlen sír
  • a fekete a rendben lévő, mellette megtalálható a lejárat éve
  • a zöld a lemondott sírok
  • a lila pedig a díszsírok (egyház gondozásában lévő)