Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Karitász

„…amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)

Alakulása

A magyar Katolikus Karitász emblémája A szobi Karitász-csoport 2000. október 13-án alakult Komár István plébános atya vezetésével, 17 taggal. A csoport tagjai Lázár Györgyné Zsófit választották vezetőjükké, aki 12 évig látta el ezt a feladatot munkája, családja, és idős édesanyja gondozása mellett.

2013. január végén lemondott. Jelenleg Ghyczy Tamásné Ildikó vezeti a szobi Karitászt.

Feladataink

A rászorulók, elesettek lelki és anyagi támogatása, segítése, imádságos élet és az erre való buzdítás. Az anyagi segítést helyben szervezett használt ruhanemű gyűjtésével kezdtük, amit a Plébánia közösségi épületében erre a célra kijelölt helyiségben tároltunk. Hetente egy alkalommal – szombaton – délelőtt felváltva tartottuk nyitva, átvettük az adományként hozott ruhákat és adtunk – ingyen, vagy csekély hozzájárulásért – azoknak, akiknek szükségük volt rá. Évente Szent Erzsébet napja alkalmából az összegyűjtött ruhaneműből jelképes összegért, vagy ingyen „ruhavásárt” tartottunk. Ruhacsomagokat osztottunk helyben a szobi családsegítők közreműködésével, valamint szállítottunk Nagybörzsönybe, Ipolytölgyesre, Őrbottyánba. A raktározási lehetőség megszűnése miatt a rendszeres ruhagyűjtést meg kellett szüntetni, de terv szerint évi két alkalommal újra megszervezzük. Ideiglenes tárolóhelyet a Könyvtártól kapunk, a részletek megbeszélése folyamatban van.

A ruhákért befolyt összegből, a Szent Antal-persely adományaiból és az Egyházmegyei Karitász központi támogatásából élelmiszer-, tüzelő-, iskolaszer vásárlásához adunk anyagi segítséget. Lehetőségeinkhez mérten étkezési térítési díjak, közüzemi számlák kifizetéséhez is hozzájárulunk.

Évente két alkalommal, Karácsony és Húsvét ünnepét megelőzően tartós élelmiszert gyűjtünk, amelyből csomagokat készítünk és személyesen visszük el a rászorulóknak. Ezt az élelmiszer gyűjtést szeretnénk kibővíteni ettől az évtől kezdődően.

Imádságos életünk elősegítésére részt veszünk az Egyházmegye által szervezett lelkigyakorlatokon, helyben a Mária Légióban, közös szentmiséken, szentségimádásokon, a Rózsafüzér-társulatban, közös rózsafüzér, és keresztúti imádságokon. Hitünk elmélyítése érdekében hetenként a felnőtt hittant hallgatunk. Karácsonyt megelőző napokban a „szállást keres a Szent Család” közös imádságot elvisszük mindenkihez, aki azt kéri, az idősek otthonába és magánlakásba is.

Tevékenységével és életével igyekszik a csoport emberséget és szeretetet adni mindenkinek, aki azt nélkülözi.

Mivel az évek folyamán a tagok közül többen lemorzsolódtak, így várjuk új tagok jelentkezését:
Ghyczy Tamásné Ildikó, +36 (30) 636-2828