Szobi Szent László Plébánia

A szobi templom fényképe

Kórus

Bemutatkozás

Egy kép az éneklő kórusról erős megvilágításban, sötét háttérrel A szobi Szent László templom vegyeskara 1998-ban alakult 28 fővel, Kómár István plébános-karnagy vezetésével. 2001-től Kuháné Tóth Edit vezeti a kórust. Az énekkar jelenlegi létszáma 24 fő, lelkes tagjait az Isten és az éneklés szeretete kovácsolta egy közösséggé. Kórusunk ökumenikusnak mondható, a katolikus többség mellett, evangélikus és református tagunk is van. Elsődleges feladatunk és célkitűzésünk a szentmiséken való zenei szolgálat, de emellett nagyobb egyházi ünnepekhez kapcsolódóan önálló hangversenyeket is adunk, és szívesen énekelünk városi rendezvényeken is. Repertoárunk nagy része egyházi művekből áll, de világi zeneműveket is szívesen énekelünk. Megalakulásunk óta rendszeresen részt veszünk a Váci Egyházmegyei Kórustalálkozókon, szívesen énekeltünk több alkalommal az Ipoly-menti egyházközségek ünnepein, határon innen és túl (Ipolydamásd, Chlaba Sk-Helemba, Letkés, Ipolytölgyes). Szívünkön viseljük a Luczenbacher család által épített Kálvária kápolnánk sorsát, 2004-től minden évben Jézus Szíve ünnepén jótékonysági hangversenyt rendezünk a kápolna javára.

Éneklő kórus a Kálvárián, oldalról Próbáinkat hetente egyszer, hétfőnként 19.00-tól 20.30-ig tartjuk, fellépés ellőtt akár több alkalommal is összejövünk.

Várjuk a régi és a jövendőbeli kórustagok jelentkezését! A zeneműveket hallás után tanuljuk, a kottaolvasás hiánya ne tartson vissza senkit! A jelentkezési feltétel: jókedv, szeretet és dalos ajkak.

A kéretlen levelek elleni védekezés érdekében az email címet az alábbi találós kérdésben rejtettük el: Mi az, ami úgy kezdődik, hogy szobi, a közepe az, hogy vegyeskar és a vége @gmail.com ?

Éneklő kórus a Kálvárián, szemből